naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van een tuinhuis

11 december ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Verbeke Benjamin, Kruibekesteenweg 57, 9120 Beveren.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018145764
  • Aanvrager/exploitant: Verbeke Benjamin, Kruibekesteenweg 57, 9120 Beveren
  • Ligging: Vossenstraat 37, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0270 N KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0271 G 
  • Onderwerp: Bouwen van een tuinhuis
  • Datum openbaar onderzoek: 20 december 2018 tot en met 18 januari 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht