naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bronbemaling - Dulpop

19 december ’18 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 18 december 2018 over een aanvraag omgevingsvergunning van de heer Van Stappen Eddy, O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke mevrouw Van Havere Tina, O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke .

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018116805
  • Aanvrager/exploitant: Van Stappen Eddy, O.L.Vrouwplein 18, 9150 KruibekeVan Havere Tina, O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Beekdam 2, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0177 K
  • Onderwerp: Bronbemaling - Dulpop
  • Datum beslissing: 18 december 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht