naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Oprichten van 3 windturbines (waarvan 1 in Kruibeke)

23 januari ’19 (wo)
Het Vlaams gewest (de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw) heeft een beslissing genomen op 16 januari 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60, 61 en 63.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018027392
  • Aanvrager/exploitant: ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel
  • Ligging: Heirstraat zn in 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: kadastraal bekend als 2de afdeling, sectie A, 1513, 1514, 1515 en 1516A.
  • Datum beslissing: 16 januari 2019
  • Bevoegde overheid: Vlaams gewest (de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw)
  • Aard van de beslissing: vergunning voor de bouw en exploitatie van twee windturbines (WT 2 en WT3) en weigering voor de bouw en exploitatie van één windturbine (WT1).

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 45 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht