naar top
Gemeente Kruibeke

Wil jij deel uitmaken van een gemeentelijke adviesraad?

05 februari ’19 (di)
In 2019 startte een nieuwe beleidsperiode, dit betekent dat ook de adviesraden opnieuw worden samengesteld. Hiervoor zijn enkele gemeentelijke adviesraden nog op zoek naar kandidaat-leden.
• Milieuraad

De milieuraad of minaraad beoogt de verbetering van het milieu, het landschap en het behoud en herstel van natuur in de gemeente. De raad is bevoegd om de gemeente te adviseren over het milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak en kan ook eigen initiatieven ontplooien. De raad komt vier keer per jaar samen.

Wie kan lid worden?
Vertegenwoordigers van een  Kruibeekse milieu- of natuurvereniging,  jachtvereniging, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties of beroepsgroepen (vb. landbouw,…) en –organisaties. Ook geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur zijn welkom.

Kandidaat?
Wil je aansluiten bij de milieuraad of wens je meer informatie? Neem dan uiterlijk 20 februari 2019 contact op met de milieudienst via milieu@kruibeke.be of via tel 03 740 02 42.  

• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en gezinsraad

In het verleden werden het LOK en de gezinsraad afzonderlijk georganiseerd. Het LOK geeft advies over zaken die te maken hebben met kinderopvang en bestaat uit lokale betrokkenen, de gebruikers en het lokaal bestuur.
De gezinsraad geeft advies over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties die de gezinsbelangen behartigen en een band hebben met de gemeente, kunnen hier deel van uitmaken. Ook persoonlijk geïnteresseerden zijn welkom.

Omdat deze twee raden elkaar gedeeltelijk overlappen, zullen we deze twee raden combineren.

De gecombineerde raad zal minstens twee keer per jaar samenkomen. De vergadering wordt samengeroepen wanneer er interessante agendapunten zijn. Er wordt met een duidelijke agenda gewerkt, zodat leden zelf kunnen bepalen of het interessant is om aan te sluiten.

Kandidaat?
Heb je interesse om deel uit te maken van deze gecombineerde raad, of wil je meer informatie? Laat het ons uiterlijk 28 februari 2019 weten via kinderopvang@kruibeke.be of tel 03 740 02 27.

• Jeugdraad

De jeugdraad brengt vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en individuele jongeren samen tijdens een overleg.  De raad komt één keer per maand samen (uitgezonderd januari, juli en augustus).

Er wordt gewerkt rond solidariteit en overleg tussen de verenigingen en rond beleidsthema’s die jeugd aanbelangen.

Kandidaat?
Wil je aansluiten bij de jeugdraad of wens je meer informatie rond de voorwaarden om lid te worden? Neem dan uiterlijk 28 februari 2019 contact op met Kristof De Witte via tel 03 740 03 16.

• Beheersorgaan voor de bibliotheek

Dit beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur over de werking van de bibliotheek, over te organiseren activiteiten en over het meerjarenplan. Er wordt ongeveer drie keer per jaar vergaderd.

Naast de afgevaardigden van het gemeentebestuur, worden ook vertegenwoordigers van de bibliotheekgebruikers aangesteld.

Kandidaat?
Ben je geïnteresseerd in de werking van de bibliotheek en wil je hierover graag jouw mening laten horen? Bezorg ons dan uiterlijk 4 maart 2019 je kandidatuur met vermelding naam, adres en e-mailadres in de openbare bibliotheek, O.L.Vrouwplein 18, Kruibeke of via tel 03 774 36 06 of via e-mail: bibliotheek@kruibeke.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de bibliothecaresse.

• Mondiale raad

De mondiale raad ontwikkelt en ondersteunt 4de pijler projecten. De raad adviseert het bestuur, zodat zij duurzame beleidskeuzes kunnen maken. Leden hebben inspraak in het organiseren van projecten die informeren en sensibiliseren over het wereldburgerschap. Ze evalueren ook voorbij activiteiten. Als vijfsterren Fairtradegemeente ondersteunen we de internationale campagnes en vergroten zo het draagvlak voor eerlijke handel.
De raad komt vier keer per jaar samen.

Wie kan lid worden?
Iedere inwoner die meewerkt of wil meewerken aan een project in het Zuiden of een eigen project heeft, begeleidt of wil opstarten en dat zijn thuisbasis in Kruibeke heeft. Iedere inwoner van Kruibeke die geïnteresseerd is in ontwikkelingssamenwerking en die er meer over wil weten.
Ook inwoners die meewerken of verantwoordelijk zijn voor niet-gouvernementele organisatie zoals Damiaanactie, Welzijnszorg, 11.11.11.,...

Kandidaat?
Meer informatie of aansluiten? Je motivatie en belangstelling zijn belangrijk. Bezorg je kandidatuur via nadia.r@kruibeke.be of via 03 740 02 17. Dit kan het hele jaar door.

• Commissie voor ruimtelijke ordening

Vanaf maart volgt nog een oproep voor de nieuwe samenstelling van de Commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Dit gebeurt via www.kruibeke.be, de gemeenteberichten in de Nieuwe Omroeper en affiches aan het gemeentehuis. Deskundigen en geledingen zullen rechtstreeks worden aangeschreven.

Nieuwsoverzicht