naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen woning half-open bebouwing

07 februari ’19 (do)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Ledent-De Smet Sam en Buytaert Kaat, Mercatorplein 12 bus 3, 9150 Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019008847
  • Aanvrager/exploitant: Ledent-De Smet Sam en Buytaert Kaat, Mercatorplein 12 bus 3, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Portugezenstraat zn, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0786 A
  • Onderwerp: Bouwen woning half-open bebouwing
  • Datum openbaar onderzoek: 15 februari 2019 tot en met 16 maart 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht