naar top
Gemeente Kruibeke

Aankondiging openbaar onderzoek naar aanleiding van een administratieve lus: Kleinhandelsactiviteit

11 februari ’19 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag voor kleinhandelsactiviteit (supermarkt) werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Bastimo NV, Geeraard de Cremerstraat 103, 9150 Rupelmonde (Kruibeke).

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: 002952/010
  • Aanvrager/exploitant: Bastimo NV, Geeraard de Cremerstraat 103, 9150 Rupelmonde (Kruibeke)
  • Ligging: Nieuwe baan 90, 9150 Kruibeke Temsestraat 63, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0001 T KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0001 D KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0753 B 2 KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0753 C 2 KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0001 L KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0001 W KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0001 X
  • Onderwerp: Uitbaten kleinhandelsactiviteit - supermarkt
  • Datum openbaar onderzoek: 22 februari 2019 tot en met 24 maart 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht