naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag wijzigingsverzoek omgevingsvergunning - Slopen van een woning en oprichten van een meergezinswoning met 4 entiteiten en een ondergrondse parking

21 februari ’19 (do)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een wijzigingsverzoek omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Wittevrongel Krista, Kapelanielaan 9, 9140 Temse.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018118902
  • Aanvrager/exploitant: Wittevrongel Krista, Kapelanielaan 9, 9140 Temse
  • Ligging: Nederstraat 28, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0642 G KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0642 H 
  • Onderwerp: Slopen van een woning en oprichten van een meergezinswoning met 4 entiteiten en een ondergrondse parking
  • Datum openbaar onderzoek: 27 februari 2019 tot en met 28 maart 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht