naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - wijzigen gevel, deels regulariseren

26 februari ’19 (di)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 18 februari 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van de heer De Kerf Rudy, Leo Heyrmanstraat 5, 9150 Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018114550
  • Aanvrager/exploitant: De Kerf Rudy, Leo Heyrmanstraat 5, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Broekstraat zn, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0078 B
  • Onderwerp: wijzigen gevel, deels regulariseren
  • Datum beslissing: 18 februari 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht