naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bemaling Burchststraat 58 Kruibeke

28 maart ’19 (do)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 25 maart 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van BVBA KOVO CONSTRUCT, Moerkantsebaan 113, 2910 Essen, mevrouw Konings Nele, Moerkantsebaan 113, 2910 Essen

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019029562
  • Aanvrager/exploitant: KOVO CONSTRUCT, Moerkantsebaan 113, 2910 EssenKonings Nele, Moerkantsebaan 113, 2910 Essen
  • Ligging: Burchtstraat 58, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0506 C
  • Onderwerp: Bemaling Burchststraat 58 Kruibeke
  • Datum beslissing: 25 maart 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht