naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Diverse werken in de Polders van Kruibeke

01 april ’19 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij het Vlaams Gewest door Agentschap Natuur en Bos, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77, 9000 Gent .

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019006942
  • Aanvrager/exploitant: AgentschapAgentschap Natuur en Bos, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77, 9000 Gent
  • Ligging: Polders van Kruibeke
  • Onderwerp: Diverse werken in de Polders van Kruibeke
  • Kadastrale gegevens KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0527 C, 0527/ 2 ,0492, 0469, 0491, 0494, 0490 . ( kweekvijver – visclub ) en KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0233, 0238, 0229, 0234, 0231, 0224 A, 0214 A, 0227, 0226, 0228 ( L-vormige vijver – Bazelse Kreek )
  • Datum openbaar onderzoek: 3 april 2019 tot en met 2 mei 2019
  • Bevoegde overheid: Vlaams Gewest

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande aanvraag ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht