naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag wijzigingsverzoek omgevingsvergunning - Verkavelen van een stuk grond in 4 loten

02 april ’19 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door BVBA LANDMETERS-EN STUDIEBUREAU VAN OPSTAL, Hoogstraat 6, 2870 Puurs een wijzigingsverzoek omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018120494
  • Aanvrager/exploitant: BVBALANDMETERS-EN STUDIEBUREAU VAN OPSTAL, Hoogstraat 6, 2870 Puurs
  • Ligging: Arthur de Bruynestraat zn in 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 696B, 918B, 917Y, 696M, 697X, 697V, 696L, 917P en 917B.
  • Onderwerp: Verkavelen van een stuk grond in 4 loten
  • Datum openbaar onderzoek: 10 april 2019 tot en met 9 mei 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht