naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Verbouwing en uitbreiding woning

26 juni ’19 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 24 juni 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Van Hemelrijk Bert en Cattebeke Lynn.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019034375
  • Aanvrager/exploitant: Van Hemelrijk BertCattebeke Lynn
  • Ligging: Kruibekestraat 13, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0071 L
  • Onderwerp: Verbouwing en uitbreiding woning
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 24 juni 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht