naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Regulariseren van functiewijzing van winkel naar appartement

17 juli ’19 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 16 juli 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Schaerlaken Magda.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019012653
  • Aanvrager/exploitant: Schaerlaken Magda
  • Ligging: Scheiddam 13, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0803 E
  • Onderwerp: Regulariseren van functiewijzing van winkel naar appartement
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 16 juli 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht