naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aktename omgevingsvergunning – uitbreiden driegevelwoning

18 juli ’19 (do)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een akte genomen op 16 juli 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Smet Maarten - Mertens Vicky.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019079930
  • Aanvrager/exploitant: Smet Maarten - Mertens Vicky
  • Ligging: Alois Roelandtslaan 44, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0158 L 2 KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0158 H 2
  • Onderwerp: uitbreiden driegevelwoning
  • Aard van de beslissing: Aktename
  • Datum beslissing: 16 juli 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht