naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Inrichten van Woudaaphabitat in de Polders van Kruibeke

29 juli ’19 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij het Vlaams Gewest door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019065132
  • Aanvrager/exploitant: Agentschap voor Natuur
  • Ligging: Polder Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0713   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0696   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0706   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0526   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0709   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0710   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0688   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0701   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0702   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0691   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0714   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0712   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0700   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0692   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0705   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0525   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0715   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0711   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0521   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0715 2 KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0687   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0704   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0703   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0707  
  • Onderwerp: Inrichten van Woudaaphabitat in de polders van Kruibeke
  • Datum openbaar onderzoek: 29 juli 2019 tot en met 27 augustus 2019
  • Bevoegde overheid: Vlaams gewest

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

 

Nieuwsoverzicht