naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Argex - Wijziging bijzondere voorwaarden

12 augustus ’19 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij het Vlaams gewest door Argex, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019088666
  • Aanvrager/exploitant: ARGEX
  • Ligging: Kruibeeksesteenweg 227, 2070 Zwijndrecht
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0030 P KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0038 K KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0080 G 2 ZWIJNDRECHT 2 AFD/BURCHT, sectie D, nr(s) 0021 L KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0080 H 2 ZWIJNDRECHT 2 AFD/BURCHT, sectie D, nr(s) 0021 M ZWIJNDRECHT 2 AFD/BURCHT, sectie C, nr(s) 0100 A 3 KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0080 L 2
  • Onderwerp: Argex - Wijziging bijzondere voorwaarden ( SO2-emissies )
  • Datum openbaar onderzoek: 16 augustus 2019 tot en met 14 september 2019
  • Bevoegde overheid: Vlaams gewest

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht