naar top
Gemeente Kruibeke

Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan - Publieke raadpleging conceptnota

04 september ’19 (wo)
De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050.

Een nieuw Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorlopen we enkele fases:
  1. Voorbereidende fase
  2. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019 
  3. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota: 16 september 2019 tot en met 14 november 2019 
  4. Voorontwerp beleidsplan
  5. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
  6. Openbaar onderzoek
  7. Definitieve vaststelling

Conceptnota

De conceptnota geeft aan welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft kernachtig de ambities weer. 

De conceptnota bestaat uit:

Wil je graag een papieren versie? Mail dan naar maakruimte@oost-vlaanderen.be.

Raadpleging

Met deze conceptnota staat de Provincie in de startblokken om een participatief traject aan te vatten. Ze hebben de visie en doelstellingen verwoord en willen daarmee een ruim debat op hoofdlijnen aangaan. Met de elementen die in de discussies en adviezen aangereikt worden, gaan ze dan verder aan de slag. In een volgende fase werken ze het voorontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit.

Tijdens de raadpleging geven verschillende instanties advies over de conceptnota.

Meedenken?

  • Geef je mening over de conceptnota
De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid
de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan
je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De raadpleging loopt van 16 september
2019 tot en met 14 november 2019.

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:
- Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
- In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
- Op het gemeentehuis van jouw gemeente
 
Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op
verschillende manieren:
1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het
Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
  • Participatiemoment op 8 oktober 2019

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts?
Kom dan langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober
in Gent.

Zet de datum alvast in jouw agenda en hou onze website in de gaten. Vanaf
midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht
Affiche

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina