naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Plaatsen van nieuwe buitenpoorten, afbraak bijgebouwen en installaties, plaatsing van nieuwe gevelpanelen en plaatselijk ophoging van het terrein.

10 september ’19 (di)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 3 september 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van HERTSENS TRANSPORT,Hertsens Arnold.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019044319
  • Aanvrager/exploitant: HERTSENS TRANSPORT, Hertsens Arnold
  • Ligging: Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0849 W KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0845 A  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0846 P 
  • Onderwerp: plaatsen van nieuwe buitenpoorten, afbraak bijgebouwen en installaties, plaatsing van nieuwe gevelpanelen en plaatselijk ophoging van het terrein
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 3 september 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht