naar top
Gemeente Kruibeke

Wegenisproject Kapelstraat

04 november ’19 (ma)
Aquafin en de gemeente Kruibeke zijn sinds 4 november 2019 bezig met de heraanleg van de Kapelstraat te Kruibeke. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken afgerond tegen 1 mei 2020.
Riolering

In de Kapelstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarbij het afvalwater (DWA) via een DWA-rioleringsbuis afgevoerd wordt naar de Aquafin-collector, om zo het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie in Temse te verpompen.

Het regenwater (RWA) wordt via een RWA-rioleringsleiding naar de Kapelbeek afgevoerd.

Wegenis

In het bovenste gedeelte van de Kapelstraat (tussen N419 en kruispunt Broekdam-Zuid) wordt de volledige straat vernieuwd. De rijbaan wordt aangelegd in een uitgewassen cementbetonverharding en de voetpaden in vierkante platines.

Fietspad

Langsheen de ringgracht tussen de Scheldelei en de Kapelstraat wordt het laatste ontbrekend stuk fietspad van het lokaal fietsroutenetwerk aangelegd. Deze werken worden voor 40% gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Fasering werken

De werken zullen starten op maandag 4 november 2019 en zullen, als alles volgens planning verloopt, afgerond zijn tegen 1 mei 2020.

Hinder

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kapelstraat.

Wanneer de werken uitgevoerd worden ter hoogte van het kruispunt Kapelstraat – Broekdam-Zuid zullen de woningen in het achterste gedeelte van de Kapelstraat (doodlopende deel) bereikbaar zijn via een tijdelijke werfweg langs de ringgracht tussen Oud-Veerstraat en Kapelstraat.

Hinder op gewestweg (19 januari - april 2020):

Vanaf 20 januari 2020 omvatten de werken ook het kruispunt Kapelstraat - Bazelstraat (gewestweg N419). Tijdens de werken aan het kruispunt, zal de verkeerssluis in de Bazelstraat verlengd worden, zodat het verkeer beurtelings de werken kan passeren.

Ter hoogte van de versmalling geldt een parkeerverbod in de Bazelstraat.

De werken aan het kruispunt lopen tot april 2020. 

Kostprijs

De kostprijs voor de werken bedraagt € 1.171.078 excl. btw.

Meer info

Onder downloads vind je de presentatie van de infoavond.

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/kru3017-afkoppelingen-kapelstraat

Meer info

Nieuwsoverzicht