naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning

22 oktober ’19 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Maes Rob en De Burggrave Michiel.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019125971
  • Aanvrager/exploitant: Maes Rob en De Burggrave Michiel
  • Ligging: Sint-Jorisstraat 8, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0574 R 4 
  • Onderwerp: Verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
  • Datum openbaar onderzoek: 29 oktober 2019 tot en met 27 november 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht