naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Bouwen open stal en berging na afbraak stallingen en garage

23 oktober ’19 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 15 oktober 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Meersman Walter Van Ryckeghem Danielle.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019077043
  • Aanvrager/exploitant: Meersman Walter Van Ryckeghem Danielle
  • Ligging: Korte Heihoekstraat 8, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0948 D KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0948 E 
  • Onderwerp: Bouwen open stal en berging na afbraak stallingen en garage
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 15 oktober 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht