naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Functiewijziging + aanpassing gevels

24 oktober ’19 (do)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door BASTIMOBastijns Ive.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019118799
  • Aanvrager/exploitant: BASTIMOBastijns Ive
  • Ligging: Geeraard de Cremerstraat 103, 9150 Kruibeke Geeraard de Cremerstraat 105, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0388 V 2  KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0388 B  3  KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0389 X  2 
  • Onderwerp: functiewijziging + aanpassing gevels
  • Datum openbaar onderzoek: 1 november 2019 tot en met 30 november 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht