naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Aanbrengen van gevelbekleding

06 november ’19 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Smet Benjamin.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019130147
  • Aanvrager/exploitant: Smet Benjamin
  • Ligging: Hoogstraat 67, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0750 A
  • Onderwerp: Aanbrengen van gevelbekleding
  • Datum openbaar onderzoek: 12 november 2019 tot en met 11 december 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen O

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht