naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bouwen woning na afbraak van de bestaande woning

13 november ’19 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 12 november 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Vanderoost Filip en Criel Marieke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019111170
  • Aanvrager/exploitant: Vanderoost Filip en Criel Marieke
  • Ligging: Konijnendreef 3, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0047 F 2 
  • Onderwerp: Bouwen woning na afbraak van de bestaande woning
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 12 november 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht