naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Slopen eengezinswoning en bouwen meergezinswoning met 3 entiteiten

14 november ’19 (do)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Ledent-De Smet Lien Els V.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019133557
  • Aanvrager/exploitant: Ledent-De Smet Lien Els V
  • Ligging: Kerkstraat 82, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0327 Z 2 
  • Onderwerp: Slopen eengezinswoning en bouwen meergezinswoning met 3 entiteiten
  • Datum openbaar onderzoek: 22 november 2019 tot en met 21 december 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht