naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Inrichten woudaaphabitat in de polders van Kruibeke

19 november ’19 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij het Vlaams gewest door Agentschap voor Natuur en Bos.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019137171
  • Aanvrager/exploitant: Agentschap voor Natuur en Bos
  • Ligging:Polders van Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0521 KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0715  2 KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0696   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0688   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0706   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0702   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0526   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0714   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0709   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0710   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0701   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0703   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0707   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0700   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0692   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0705   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0525   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0715   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0711   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0713   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0687   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0704   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0691   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0712  
  • Onderwerp: Inrichten van Woudaaphabitat in de polders van Kruibeke.
  • Datum openbaar onderzoek: 22 november 2019 tot en met 21 december 2019
  • Bevoegde overheid: Vlaams gewest

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina