naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bouwen van een nieuwe kazerne

27 november ’19 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 18 november 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Brandweerzone Waasland - Hulpverleningszone Waasland (Sint-Niklaas) Aerts Freddy.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019083195
  • Aanvrager/exploitant: Brandweerzone Waasland - Hulpverleningszone Waasland (Sint-Niklaas) Aerts Freddy
  • Ligging: O.L.Vrouwplein 20, 9150 Kruibeke O.L.Vrouwplein 19, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0203 E KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0211 K 
  • Onderwerp: bouwen van een nieuwe kazerne
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 18 november 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht