naar top
Gemeente Kruibeke

Afschaffen polder van Kruibeke - openbaar onderzoek

02 december ’19 (ma)
Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de polder van Kruibeke en het ontnemen van de rangschikking van de waterloop OS431a van de 3de categorie.

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van dit besluit aan een openbaar onderzoek, overeenkomstig het KB van 23 januari 1958 houdende bepaling van de datum waarop de wet betreffende de wateringen en de wet betreffende de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderzones.

Het ontwerp van besluit en bijhorende kaart is beschikbaar op de gemeentelijke website (www.kruibeke.be/nieuwsoverzicht) en ligt eveneens ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentehuis van de gemeente Kruibeke, O.L.Vrouwplein 18/20 van 4 december 2019 tot en met 3 januari 2020, tijdens de openingsuren:

  • Maandag - vrijdag: van 9u tot 12u
  • Maandag namiddag: van 14u tot 17u
  • Dinsdag namiddag: van 15.30u tot 19u

Eventuele opmerkingen en/of bezwaren over het dossier dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. De zending mag aangetekend gebeuren (O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke), bij afgifte tegen ontvangstbewijs (dienst omgeving) of via e-mail (stedenbouw@kruibeke.be).

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina