naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Verbouwen woning

16 december ’19 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Lasters Delia.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019133168
  • Aanvrager/exploitant: Lasters Delia
  • Ligging: Geeraard de Cremerstraat 37, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0286 D
  • Onderwerp: Verbouwen woning
  • Datum openbaar onderzoek: 24 december 2019 tot en met 22 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht