naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning + sloop aangebouwde constructies

17 december ’19 (di)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 10 december 2019 over een aanvraag omgevingsvergunning van Van Hoyweghen Lennert André Joanna.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019127608
  • Aanvrager/exploitant: Van Hoyweghen Lennert André Joanna
  • Ligging: Hoogstraat 14, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0499 P KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0499 W 
  • Onderwerp: Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning + sloop aangebouwde constructies
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 10 december 2019
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht