naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van woning

31 december ’19 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Govaert Stephen.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019158626
  • Aanvrager/exploitant: Govaert Stephen
  • Ligging: Hemelrijkstraat zn in 9150 Bazel
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0668 X KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0668 Y 
  • Onderwerp: Bouwen van woning
  • Datum openbaar onderzoek: 14 januari 2020 tot en met 12 februari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht