naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Duplicaat van 2018108376 - Sabine Janssens, bouw landbouwloods ...

07 januari ’20 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie Oost-Vlaanderen door Janssens Sabine.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019117938
  • Aanvrager/exploitant: Janssens SabineJanssens Sabine
  • Ligging: Portugezenstraat 2b, 9150 Kruibeke Portugezenstraat 2A, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 1078 P KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 1078 M  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 1084 B 
  • Onderwerp: Duplicaat van 2018108376 - Sabine Janssens, bouw landbouwloods ...
  • Datum openbaar onderzoek: 13 januari 2020 tot en met 11 februari 2020
  • Bevoegde overheid: deputatie Oost-Vlaanderen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht