naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Doortrekken privéweg

22 januari ’20 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 14 januari 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Van den Berghe Kristel.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019119805
  • Aanvrager/exploitant: Van den Berghe Kristel
  • Ligging: Bazelstraat 308+, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0830 H
  • Onderwerp: doortrekken privéweg
  • Aard van de beslissing: Weigering
  • Datum beslissing: 14 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht