naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Verkavelen van een perceel in 6 loten voor ééngezinswoningen - type halfopen bebouwing

22 januari ’20 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 14 januari 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Lesseliers Jean-Marie

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019101215
  • Aanvrager/exploitant: Lesseliers Jean-Marie
  • Ligging: Hemelrijkstraat ZN
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0670
  • Onderwerp: verkavelen van een perceel in 6 loten voor ééngezinswoningen - type halfopen bebouwing
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 14 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht