naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Herbouwen 2 zonevreemde woningen en bijgebouw

30 januari ’20 (do)
Het college van burgemeester en heeft een beslissing genomen op 20 januari 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Van Mele Franky en Stuer Kristianne.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019136053
  • Aanvrager/exploitant: Van Mele Franky en Stuer Kristianne
  • Ligging: Donkerstraat 2, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0723 D
  • Onderwerp: Herbouwen 2 zonevreemde woningen en bijgebouw
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 20 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht