naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Aanleggen parking

31 januari ’20 (vr)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij Departement omgeving door El Jafoufi Mohamed.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020008657
  • Aanvrager/exploitant: El Jafoufi Mohamed
  • Ligging: Hogenakkerhoekstraat 9-11-13, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens:KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0044 C, 0044 Ben 0045 A
  • Onderwerp: Aanleggen parking
  • Datum openbaar onderzoek: 5 februari 2020 tot en met 5 maart 2020
  • Bevoegde overheid: Departement omgeving

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht