naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bouwen van een halfopen bebouwing

07 februari ’20 (vr)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 28 januari 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van ICAROSDe Nil Michaël.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018119887
  • Aanvrager/exploitant: ICAROSDe Nil Michaël
  • Ligging: Barbierstraat 60, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0074 C
  • Onderwerp: bouwen van een halfopen bebouwing
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 28 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht