naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Functiewijziging stallingen

10 februari ’20 (ma)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 28 januari 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Verhelst Pieter.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019117550
  • Aanvrager/exploitant: Verhelst Pieter
  • Ligging:Portugezenstraat 18
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 1028 F
  • Onderwerp: functiewijziging stallingen
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 28 januari 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht