naar top
Gemeente Kruibeke

Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 46 - Openbaar onderzoek

04 maart ’20 (wo)
Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad op 30 maart 2020 van het voorstel tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 46 (voetweg tussen Boerenstraat en Kromstraat in Kruibeke).

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van het voorstel tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 46 aan een openbaar onderzoek, overeenkomstig het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, meer bepaald afdeling 3.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 46 is beschikbaar op de gemeentelijke website (zie de documenten in bijlage) en ligt eveneens ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentehuis van de gemeente Kruibeke, O.L.Vrouwplein 18/20 van 6 april 2020 tot en met 6 mei 2020, tijdens de openingsuren:

  • Maandag - vrijdag: van 9u tot 12u
  • Maandag namiddag: van 14u tot 17u
  • Dinsdag namiddag: van 15.30u tot 19u

Eventuele opmerkingen en/of bezwaren over het dossier dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. De zending mag aangetekend gebeuren (O.L.Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke), bij afgifte tegen ontvangstbewijs (dienst omgeving) of via e-mail (stedenbouw@kruibeke.be).

Meer info

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina