naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bouwen van een tuinhuis

20 maart ’20 (vr)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 17 maart 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Aben Ivan.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020016532
  • Aanvrager/exploitant: Aben Ivan
  • Ligging: Molenstraat 148, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0575 H
  • Onderwerp: Bouwen van een tuinhuis
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 17 maart 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Nieuwsoverzicht