naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aanleggen van verharding

24 april ’20 (vr)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 14 april 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Groenwals Ronny.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020020953
  • Aanvrager/exploitant: Groenwals Ronny
  • Ligging: Robrecht de Frieslaan 11, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0029 R
  • Onderwerp: Aanleggen van verharding
  • Aard van de beslissing: Weigering
  • Datum beslissing: 14 april 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 60 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht