naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vellen van 9 bomen

24 april ’20 (vr)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 14 april 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van De Munck Wivine.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020026882
  • Aanvrager/exploitant: De Munck Wivine
  • Ligging: Wilgendam zn.
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 1199 A
  • Onderwerp: Vellen van 9 bomen
  • Aard van de beslissing: Vergunning onder voorwaarden
  • Datum beslissing: 14 april 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 60 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht