naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van een jeugdlokaal

27 april ’20 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door gemeentebestuur Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2019149535
  • Aanvrager/exploitant: Gemeentebestuur Kruibeke
  • Ligging: Kattestraat zn in 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0284
  • Onderwerp: Bouwen van een jeugdlokaal
  • Datum openbaar onderzoek: 8 mei 2020 tot en met 6 juni 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke. U kan deze dossiers momenteel enkel op afspraak komen inkijken.

Nieuwsoverzicht