naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen meergezinswoning met 5 entiteiten

05 mei ’20 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Heyrman Jan Heyrman Goedele.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020039567
  • Aanvrager/exploitant: Heyrman JanHeyrman Goedele
  • Ligging: Leo Heyrmanstraat zn
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0129 L 3  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0129 M  3 
  • Onderwerp: Bouwen meergezinswoning met 5 entiteiten
  • Datum openbaar onderzoek: 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht