naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Heyrman Dirk uitbreiden landbouwloods

07 mei ’20 (do)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Heyrman Dirk

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

·       Dossiernummer: OMV_2020022074

·       Aanvrager/exploitant: Heyrman Dirk

·       Ligging: Breestraat 3, 9150 Kruibeke

·       Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0528 B  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0528 A  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0526 E  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0526 F  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0530  

·       Onderwerp: uitbreiding loods

·       Datum openbaar onderzoek: 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020

·       Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina