naar top
Gemeente Kruibeke

Verlengde geldigheid rijbewijzen tijdens coronaperiode

11 mei ’20 (ma)
Bij Koninklijk Besluit wordt de geldigheid van een aantal documenten verlengd tot september 2020 omwille van de coronamaatregelen.

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra, de centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en hernieuwen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten vanaf het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten. Deze situatie heeft het sommige burgers onmogelijk gemaakt de nodige stappen te zetten om hun definitief rijbewijs te halen of hun rijbewijs te hernieuwen.

Verlenging documenten:

Volgende documenten, die hun geldigheid verloren zijn na 15 maart 2020, worden verlengd t/m 30 september 2020:

  • het Belgisch rijbewijs
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs
  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:
  • De op het rijbewijs voor groep C en/of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
  • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep 1 (inclusief bezoldigd vervoer) die na 15 maart en vóór 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
  • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indien zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
  • Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 t/m 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van die aanvraag automatisch verlengd t/m 30 september 2020.
  • Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.
In de praktijk:

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.

Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht