naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bijstelling verkaveling: uitbreiden strook voor hoofdbouw

26 mei ’20 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Verdoorent Bart.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020022499
  • Aanvrager/exploitant: Verdoorent Bart
  • Ligging: Hoogstraat 22, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie C, nr(s) 0499 E 2 
  • Onderwerp: Bijstelling verkaveling: uitbreiden strook voor hoofdbouw
  • Datum openbaar onderzoek: 3 juni 2020 tot en met 2 juli 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht