naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Wijzigen configuratie loten 1 en 2 en aanpassen voorschriften lot 1 + vellen bomen

08 juni ’20 (ma)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 2 juni 2020 over een aanvraag omgevingsvergunning van Buytaert Anita.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020016839
  • Aanvrager/exploitant: Buytaert Anita
  • Ligging: Blauwe gaanweg 3, 9150 Bazel (Kruibeke)
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie B, nr(s) 0927 M 5 
  • Onderwerp: Wijzigen configuratie loten 1 en 2 en aanpassen voorschriften lot 1 + vellen bomen
  • Aard van de beslissing: Vergunning
  • Datum beslissing: 2 juni 2020
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 60 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht