naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Regularisaties landbouwbedrijf, verbouwen woning en rooien bomen

14 juli ’20 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie Oost-Vlaanderen door Quirynen Dairy Farming – Hollebeekhoeve

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2020082661
  • Aanvrager/exploitant: Quirynen Dairy Farming - Hollebeekhoeve
  • Ligging: Hondenstraat 24 en Hondenstraat 26, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0777 F, 0782,       0775 N, 0775 L, 0775 E, 0783, 0784, 0777 E, 0775 T, 0786, 0776 K, 0775 W, 0775 X, 0775 V, 0785
  • Onderwerp: Regularisaties landbouwbedrijf, verbouwen woning en rooien bomenrijen
  • Datum openbaar onderzoek:  18 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020.
  • Bevoegde overheid: deputatie Oost-Vlaanderen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht