naar top
Gemeente Kruibeke

Beslissing - Wijziging voetweg tussen Boerenstraat en Kromstraat

22 juli ’20 (wo)
Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad, in haar zitting van 29 juni 2020 de volgende beslissing heeft genomen:

Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 46 (voetweg tussen Boerenstraat en Kromstraat in Kruibeke).

De beslissing, met alle nuttige inlichtingen aangaande de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 46 is hier beschikbaar en ligt eveneens ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentehuis van de gemeente Kruibeke, O.L.Vrouwplein 18/20, gedurende 30 dagen. Inzage kan uitsluitend op afspraak (03 740 36 96).

Beroep indienen kan binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van de gemeenteraad.

  • U stuurt een beveiligde zending naar:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Stafdienst
Beroepsprocedure gemeentewegen
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel. 

  • U bezorgt een kopie van uw beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen Kruibeke:

College van burgemeester en schepenen Kruibeke

O.L.Vrouwplein 18/20

9150 Kruibeke

Meer info

Nieuwsoverzicht